EoF

Navigation:  Entwicklerhilfe > COM-Referenz > om.ComDataset

EoF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

COM-Eigenschaft EoF

Eigenschaft des Automatisierungsobjekts om.ComDataset

Ist true, wenn der letzte Datensatz der Datenmenge aktiv ist, andernfalls false.

Syntax

Visual Basic Script: EndOfFile = omdataset.EoF

Pascal, Delphi: EndOfFile := omdataset.EoF;

Siehe auch

COM-Referenz

om.ComArchive

BoF

Next

Prior